• dsc01573.jpg
 • dsc02693.jpg
 • img_2016.jpg
 • dsc03061.jpg
 • dsc09879.jpg
 • p1060510.jpg
 • p1070039.jpg
 • p1070618.jpg
 • p1040859.jpg
 • zdj31.jpg
 • dsc01006.jpg
 • p1070681.jpg
 • dsc09630.jpg
 • zdj53.jpg
 • img_2150.jpg
 • dsc02167.jpg
 • dsc09353.jpg

Przedszkole jest / powinno być miejscem rozwoju dla Waszego dziecka.

Po pierwsze, dlatego że jest to dla dziecka często instytucjonalna inicjacja społeczna. Oznacza to, że dziecko przez wiele godzin będzie radzić sobie samodzielnie – bez mamy, co więcej ono w tym czasie będzie zdobywać nowe umiejętności pokazujące mamie i tacie, że rośnie i rozwija się.

Po drugie, Wasze dziecko, aby zdobywać nowe umiejętności będzie bawić się z innymi dziećmi, malować, rysować, lepić, tańczyć, śpiewać, dotykać a dzięki temu:

 • dogadywać się (konstruktywnie komunikować), rozwiązywać konflikty, podejmować inicjatywę, mieć pomysł i próbować go zrealizować;
 • będzie usprawniać percepcję wzrokową i słuchową, koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzegawczość, wyobraźnię, myślenie, pamięć, orientację przestrzenną, grafomotorykę;
 • będzie uczyć się coraz dłużej koncentrować swoją uwagę, wykonywać zadanie, kończyć je, konstruktywnie reagować na stawiane mu wymagania;
 • będzie budować wiarę we własne siły, poczucie swojej wartości, będzie odkrywać swoje zainteresowania, otwierać się, rozbudzać swoją ciekawość, będzie rozwijać w sobie kreatywność, będzie doświadczać uczucia, że potrafi.

Jest to proces, tzn. że Wasze dziecko potrzebuje czasu do zdobywania tych umiejętności. Będzie mu w tym towarzyszył nauczyciel i panie pracujące w przedszkolu. Rolą nauczyciela jest umiejętne balansowanie pomiędzy indywidualizacją w podejściu do dziecka a kształtowaniem postawy funkcjonowania dziecka w grupie. Tak by jak najwięcej nasiąknęło wartościami budującymi jego osobowość, by stawało się pewne siebie, kreatywne, umiejące nawiązywać relacje z rówieśnikami. By poprzez wzmacnianie tych cech tworzyło swój wewnętrzny kompas, który będzie prowadził je dalej.